Juridische keuzewijzer voor bedrijven

Inkoop of verkoop overeenkomst, algemene voorwaarden, een betaling of leveringsgeschil, etc.

Uw juridische vraag heeft te maken met uw (toekomstige) medewerkers. Hieronder vallen ook arbeidsvoorwaarden zoals pensioenen en arbo wetgeving onder. Ook voor arbitrage of mediation bij een dreigend conflict of ontslag is dit de juiste keuze. Maar voor 'Consultants', zie: Klanten of Leveranciers. Arbeidsovereenkomst, Pensioenregelingen, Medenzeggenschap, Arbowetgeving, Ziektewet
Rechtspersoon, financiele of fiscale kwesties, en bedrijfsmiddelen. Fiscale zaken, Vennootschapsrecht
Vergunningen en andere wetgeving om uw product te mogen maken of uw dienst te mogen leveren. Waar moet uw product aan voldoen om op de markt gebracht te worden. Of waar moet u aan voldoen om een dienst te leveren? Maar ook: hoe beschermt u uw product met intellectueel eigendom? Voor verkoop (voorwaarden) zie het kopje Leveranciers of Klanten. Intellectueel eigendom, Reclame en marketing, Product aansprakelijkheid, Wettelijke voorschriften, Import/Export